KVKK Çerez Metni Cezası

Giriş ve İnternet Sitesi Çerezleri

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) 10 Mart 2022 tarihli Kararında , bir elektronik ticaret sitesine, sitesinde olan çerezlerin hukuka aykırı olduğundan ve hukuki metinlerinin hukuka uygun yazılmadığından dolayı ile 800.000 TL idari para cezası verdi.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 10. maddeye göre, bir kişisel veri işleyen kişi veya şirket, Kanundaki şartlara göre kişisel verileri alınan kişileri hukuka uygun şekilde aydınlatmalıdır. Bu aydınlatmanın şartları ve içeriği ise yine 10. maddede belirtilmiştir. Ayrıca bazı durumlarda kişilerden “açık rıza” alınması gerekmektedir.

İnternet sitelerindeki çerezler de, kişileri dolaylı olarak veya doğrudan belirlenebilir kılabildiği için çoğu durumda kişisel veri sayılmaktadır.

Bu anlamda da çerez verileri toplarken, Hukuka uygun şekilde toplanmalıdır. Bu ise ilk olarak “çerez metinleri” ile gerçekleşmeli, açık rızanın gerektiği durumlarda ise ayrıca açık rıza metni oluşturulmalıdır. Yine internet sitelerinin aydınlatma metinleri de ceza almamak için çok önemlidir.

İşte bu Kanundan çıkan zorunluluklara uymayan bir internet sitesi sahibi şirkete KVKK, çok yüksek bir para cezası vermiştir. (800.000 TL) Yazımızda e-ticaret şirketinin hangi yükümlülüklere uymadığını ve neden ceza almadığını açıklayacağız. Sizin de internet sitenizden dolayı büyük cezalara çarptırılmamak için sitenizin KVKK metinlerinize azami dikkat etmeniz gerekmektedir.

İlgili Kişinin KVKK Şikayeti

Çerezlere maruz kalan kişi, KVKK’a yaptığı şikayette, site çerezlerinin temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu, aynı zamanda gerekli aydınlatmanın yapılmadığını ve açık rızaların alınmadığını, tüm bunların yanında çerezlerin yurtdışına da aktarıldığını belirtmiştir.

Şirkete bilgi talebinde bulunduğunu fakat verilerden sadece çerez verileri hakkında bilgi verildiğini, bu bilgilerin ise eksik olduğunu, pazarlama çerezleri hakkında da açıkça bilgi verilmediğini belirtmiştir.

Sitedeki çerez metninin yeterli düzeyde bulunmadığını, çerezlerin gerekenden fazla ve türde alındığını belirterek, gerekenin yapılmasını istemiştir.

Görüldüğü gibi Şikayet eden, elektronik ticaret site sahibi şirketin Kanun’a aykırı birçok hususunu ayrıntılı olarak tespit etmiş ve şikayette bulunmuştur.

KVKK Çerez Kararı ve E-Ticaret Şirketinin KVKK İhlalleri

KVKK ise, şirketin birden fazla hukuk ihlali gerçekleştirdiğine karar vermiştir. Kurulun gördüğü ihlaller kısaca şu şekildedir:

  • Site sahibi açık rıza almamıştır. İnternet sitesinde zorunlu çerezler için açık rıza gerekmez iken, reklam ve pazarlama çerezleri için açık rıza alınmalıdır.
  • Çerez kabul kutusu internet Sitesi tarafından doğru şekilde eklenmemiş ve doğru şekilde açık rıza alınmamıştır.
  • Pazarlama ve reklam çerezlerinde opt-in yöntemine göre açık rıza alınmalıyken alınmamıştır.
  • Çerezler yurt dışına açık rıza olmadan aktarılmış ve taahhütname sunulmamıştır,
  • Mobil uygulamadaki çerezler güncel olması gerekirken güncel değildir.

Bu sebepler ile e-ticaret şirketi, KVKK’nın 5, 6, 9 Ve 12. Maddelerine aykırı olunduğu sebebi ile 18. Maddenin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca 800.000 TL para cezasına çarptırılmıştır.

Değerlendirmeler

Karardaki gibi çerezler de yüksek oranda kişisel veridir ve çerezler alınırken site ziyaretçilerinin “çerez metni ve aydınlatma metinleri” ile aydınlatılması ile bunların yanında pazarlama/reklam çerezi işleyenlerin Kanun’a uygun olarak kesinlikle açık rıza alması gerekmektedir.

Çerez metni yer alıp bu metni onaylatan sitelerin dahi bir çoğu yanlış/eksik onay almakta olup, bu ayrıntılı karar, daha çok özenilmesi gerektiğini göstermektedir. Yazılımcılar ve internet sitesi sahipleri tarafından fazla bilinmeyen bu yükümlülük, uzman hukukçular tarafından yapılmalıdır.

Mevcut Karar: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7275/2022-229

Yazarın özgeçmişini okumak için tıklayınız.

Yazar: Av. Ali ERŞİN / Hukuk ve Bilişim Dergisi Genel Koordinatörü

Mail: av.ersinali@gmail.com

Instagram: @av.ersinali

Share.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum ve aktif olarak Ankara Barosunda avukatlık görevimi sürdürüyorum. Kripto Para Hukuku & Kişisel Verilerin Korunması Hukuku & E-Ticaret Hukuku ve teknoloji alanında içerikler ile sizi bilgilendiriyorum.

Leave A Reply

Exit mobile version